Εργαστήρια κατεύθυνσης ΑΟ

Η Κατεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας στεγάζεται στο νέο κτίριο της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και περιλαμβάνει από κοινού με την Κατεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων:

  1. 4 αίθουσες διδασκαλίας
  2. 2 Εργαστήρια Πληροφορικής, για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων Πληροφορικής, Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής, Στατιστικής, Μάρκετινγκ, Τεχνοοικονομικών Μελετών και Λογιστικής.