• Πρόγραμμα Σπουδών

  Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα Tεχνολόγων Γεωπόνων είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν κοινό κορμό μαθημάτων. Από το τρίτο εξάμηνο κι ως το πέρας των σπουδών  τους οι φοιτητές επιλέγουν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα σπουδών μιας εκ των τεσσάρων παρακάτω κατευθύνσεων:

  •          Φυτικής παραγωγής
  •          Ζωικής παραγωγής
  •          Αγροτικής Οικονομίας
  •          Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων

  Στους απόφοιτους απονέμεται το Πτυχίο του Τεχνολόγου Γεωπόνου της κατεύθυνσης που επέλεξε να παρακολουθήσει και περάτωσε επιτυχώς.

  Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) και ανάλογα με το περιεχόμενο και την εξειδίκευση σε μαθήματα Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής και Γενικών Δεξιοτήτων.

  Για την απόκτηση του πτυχίου του Τεχνολόγου Γεωπόνου, φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να συμπληρώσει 240 πιστωτικές μονάδες  (240 ECTS). Επίσης, στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής εκπονεί την Πτυχιακή του Εργασία και κάνει την Πρακτική του Άσκηση.

  Για περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών και τα περιγράμματα των μαθημάτων επισκεφθείτε την σελίδα του Ενημερωτικού Οδηγού Σπουδών του Τμήματος