Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή φοιτητικών εκλογών στις 18-5-2022

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή φοιτητικών εκλογών στις 18-5-2022