Προ-ανακοίνωση προκήρυξης προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών τα υπ' αριθμ.
26015/15-04-2022 και 26004/15-04-2022 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αφορούν σε
προ-ανακοίνωση Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής
Συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για την πραγματοποίηση
μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://share.uowm.gr/download/99112e98c35ac5393cb4b90bff118cfa8af8.html
θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.