Αναζήτηση αποφοίτου Ζωικής Παραγωγής από την εταιρεία Venter-Προβατοτεχνική

Η εταιρεία μας ασχολείται με κατασκευή και εμπορία αρμεκτικών συστημάτων καθώς και ζωοτεχνική υποστήριξη κτηνοτροφικών μονάδων .

Αυτήν την περίοδο είμαστε σε αναζήτηση προσωπικού για την ενίσχυση του ζωοτεχνικού τμήματος .

 
Ιωάννου Αικατερίνη
Τμήμα Λογιστηρίου venter
Σπανίδης Π. – Μπαλαμπάνης Μ.  Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 800759286 Δ.Ο.Υ. Κατερίνης 
Κατασκευή & Εμπορία Αρμεκτικών Συστημάτων
1 χλμ Ε.Ο. Κατερίνης – Λάρισας , Κατερίνη  Τ.Κ. 60100
Τηλ. 23510 92647 (εσωτ. 2)