Αναβολή εργαστηρίου Παραγωγή και μεταποίηση φυτικών προιοντων

Τα εργαστήρια του μαθήματος Παραγωγή και μεταποίηση φυτικών προιοντων δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 Μαιου και θα αναπληρωθούν την Τρίτη 20 Μαιου ως εξής:
12.00 - 14.00 (τμήμα 1)
14.00 - 16.00 (τμήμα 2,3)