Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

https://agro.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/ΦΕΚ-τ.Β-722_24-02-2021.pdf