Διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του τμήματός μας ότι η εξυπηρέτηση για την έκδοση των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της εφαρμογής από την οποία πραγματοποιούνται οι ανανεώσεις και δηλώσεις μαθημάτων.

Η βεβαίωση/πιστοποιητικό θα αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο  στο Ιδρυματικό mail του/της φοιτητή/τριας (webmail.uowm.gr).