Αναπλήρωση εργαστηρίου

Το εργαστήριο του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων" που δεν πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7-5-2014 λόγω των φοιτητικών εκλογών θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 8-5-2014 και ώρα 6-9.