Ανακοίνωση μαθημάτων

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του πρώην τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ότι:

-          Η ομάδα (3) θα κάνει μάθημα την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 11-13

-          Η ομάδα (2) θα κάνει μάθημα την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 11-13

-          Η ομάδα (1) θα κάνει μάθημα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 11-13

-          Η ομάδα (1) θα κάνει μάθημα την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ώρα 12-14

-          Η ομάδα (2) θα κάνει μάθημα την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και ώρα 12-14

-          Η ομάδα (3) θα κάνει μάθημα την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και ώρα 12-14