ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ου ΤΕΣΤ ΣΟΧ&Β

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, ότι το 1ο Τεστ του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Στοιχεία Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας θα πραγματοποιηθεί στις 15.05.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π. μ.

Εξεταστέα ύλη

1. Κανόνες ασφαλείας εργαστηρίου

2. Μονάδες μέτρησης και παρασκευές διαλυμάτων

3. Εκχύλιση

4. Εύρεση Ισοηλεκτρικού σημείου αμινοξέος

5. Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας

6. Χρωματογραφία στήλης

 

    Ο καθηγητής

Ευστάθιος Ταμουτσίδης