Τροποποίηση Προγράμματος επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019-2020

Πρόγραμμα Κοινού Έτους Σπουδών Τροποποίηση 7/9/20

Πρόγραμμα Κατεύθυνσης Φυτικής

Πρόγραμμα Κατεύθυνσης Ζωικής  Τροποποίηση 7/9/20

Πρόγραμμα Κατεύθυνσης ΑΟ

Πρόγραμμα Κατεύθυνσης ΠΕΑΠ