ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ου ΤΕΣΤ ΕΡΓ. ΤΕΧΝ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της εργαστηριακής ομάδας «Δευτέρα 14.00-16.00» του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, ότι το 1ο Τεστ του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Τεχνολογία Γάλακτος θα πραγματοποιηθεί στις 06. 05.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π. μ.

Εξεταστέα ύλη

1. Κανόνες ασφαλείας

2. Δειγματοληψία του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

3. Προσδιορισμός του χλωρίου στο γάλα

4. Προσδιορισμός οξύτητας του γάλακτος

5. Προσδιορισμός οξύτητας τυριού

6. Προσδιορισμός PH γάλακτος

7. Έμμεσοι τρόποι προσδιορισμού οξύτητας γάλακτος

8. Προσδιορισμός ολικού αζώτου και πρωτεϊνών του γάλακτος

9. Προσδιορισμός των πρωτεϊνών του γάλακτος με τη μέθοδο της φορμαλδεΰδης

      Ο καθηγητής

Ευστάθιος Ταμουτσίδης