Αναβολή μαθημάτων Βιοτεχνολογίας και Μικροβιολογίας Τροφίμων

Τα μαθήματα και το εργαστήριο Βιοτεχνολογία και Μικροβιολογία Τροφίμων του Α.Τσιότσια δεν θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Μαρτίου 2020. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.