ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ «ΑΕΙΘΑΛΗ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ» (Θ)

Η εξεταστέα ύλη για το μάθημα «Αειθαλή Οπωροφόρα – ΘΕΩΡΙΑ» αφορά την σειρά διαφανειών που δόθηκαν κατά τις παραδόσεις του μαθήματος και ορίζεται ως εξής:

 

Εκ του εργαστηρίου

Εύη Εξάρχου