Αναβολη των μαθημάτων Γουνοφόρα και Μελισσοκομία την Πέμπτη 11 Απριλίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλονται τα μαθήματα Γουνοφόρα και Μελισσοκομία την Πέμπτη 11 Απριλίου 2014 για μετά το Πάσχα, εξαιτίας έκτακτου προβλήματος του καθηγητή.

                                        Ο διδάσκων

                                   Βασίλειος Ντότας