Παραλαβή βεβαιώσεων για το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Όσοι συμμετείχαν στο Εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας την Τρίτη 1 Απριλίου 2014 να περάσουν από τη Κεντρική Γραμματεία για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους.