Αναβολή της θεωρίας και εργαστηρίου του μαθήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 12-14 και 14-16.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί στις 14 Ιανουαρίου Τρίτη.