Πρόοδος του μαθήματος "Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος βιομηχανικών αγροτικών προϊόντων"

Η  πρόοδος του εργαστηρίου του μαθήματος "Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος βιομηχανικών αγροτικών προϊόντων" θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 15-17 .
Η  πρόοδος της θεωρίας του μαθήματος "Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος βιομηχανικών αγροτικών προϊόντων" θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 17-19 .
Η εξεταστέα ύλη είναι :
1. Γενικές αρχές και έννοιες  ποιοτικού ελέγχου βιομηχανικών προϊόντων
2. Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος βάμβακος και των προϊόντων αυτού
3.Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος ζαχαρότευτλων και των προϊόντων αυτών
 
Η Διδάσκουσα
Λαγουδάκη Μαρία