"Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος ιχθύων, μελιού και αβγών ΠΟΙΟΤ.ΕΛ.ΑΓΡ.ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Από τη Δευτέρα 7/4/2014 δημιουργείται νέο εργαστηριακό τμήμα και το μάθημα θα γίνεται τις ώρες 16.00-18.00.