Αλλαγή ώρας μαθήματος "Αξιοποίηση υποπροϊόντων και περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων" Τρίτη 12/11.

Το μάθημα θα γίνει ως εξής:

Ασκήσεις Πράξης 16.00-18.00, Θεωρία 18.00 - 20.00