Ομάδες Φοιτητών Α΄ εξαμήνου για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής-Εργαστήριο

Οι ομάδες αφορούν και Φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων, που δεν ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση του εργαστηρίου.

Δείτε τις ομάδες