Αναβολή μαθημάτων Κου Αρσένη Τσιότσια

Τα μαθήματα θεωριών του Κυρίου Αρσένη Τσιότσια δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 14/05/2019.
Με εκτίμηση,
Ο διδάσκων
Αρσένης Τσιότσιας