Αναβολή εργαστηρίου Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων της Κατεύθυνσης Ζ.Π. την Τρίτη 2-4-2019

Το  εργαστήριο Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων  της Κατεύθυνσης Ζ.Π. την Τρίτη 2-4-2019 δεν θα πραγματοποιηθούν. Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές

ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ