Εργαστηριακή Πρόοδος του Μαθήματος Εναλλακτικές Μορφές Εκτροφής Αγροτικών Ζώων

Η Πρόοδος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για ΟΛΟΥΣ όσους έχουν Δηλώσει το Μάθημα και επιθυμούν να το περάσουν. Το Τεστ Προόδου αφορά στην Διδακτέα ύλη του Εργαστηρίου έως και την 26/03/2019. Ο βαθμός της Προόδου προσμετράται ώς το 50% του Τελικού Βαθμού ενώ οι Τελικές Εξετάσεις αφορούν στο υπόλοιπο 50% του Τελικού Βαθμού. Δεδομένου του ότι η εξεταστέα ύλη σε κάθε περίπτωση (Τεστ Προόδου – Τελική Εξέταση) θα είναι διαφορετική, εξυπακούεται πως όσοι φοιτητές/φοιτήτριες δεν θα Προσέλθουν στην Πρόοδο ή στην Τελική Εξέταση δεν θα αξιολογηθούν και συνεπώς δεν περνούν το Μάθημα.

Ημερομηνία για το Τέστ Προόδου: 02/04/2019 στην ώρα και την αίθουσα του μαθήματος

 

Δρ. Κωνσταντίνος Ζαραλής

Επίκουρος Καθηγητής

Υπεύθυνος Μαθήματος